Iqtidorli talabalar tomonidan buyuk ajdodlarimiz siymosi gavdalantirildi