JISMONIY TARBIYA, SPORT NAZARIYASI VA USLUBIYATI KAFEDRASI