SPORT HUQUQI, IJTIMOIY VA TABIIY-ILMIY FANLAR KAFEDRASI