BADMINTON, TENNIS NAZARIYASI VA USLUBIYATI KAFEDRASI