MURAKKAB-TEXNIK SPORT TURLARI NAZARIYASI VA USLUBIYATI KAFEDRASI