Iqtidorli talabalarning ilmiy-amaliy anjumanlari qisqa satrlarda…