Talaba-yoshlarni ilmiy faoliyatga keng ravishda jalb qilishga xizmat qilayotgan ilmiy anjumanlar davom etmoqda!

//